Opgelet!

Met deze link verlaat je de site.
Dit onderdeel bevindt zich op :
www.opentherapeuticum.be

Over OTL

een korte voorstelling

Huidige situatie

Open Therapeuticum Leuven werd opgericht in 2004. Vanuit een kleine private stichting groeide OTL uit tot een werking
 met drie pijlers:

 • Private Stichting: OTL Jeugd NAH - OTL Volwassenen NAH (Niet-aangeboren hersenletsel, mogelijks ten gevolge van een verkeersongeval)
 • BVBA Cordinart: Groepspraktijk - OTL Informatie en Vorming
 • OTL Invest: onder een coöperatieve vennootschap

In 2008 werd OTL Jeugd erkend door het Ministerie van Welzijn voor 10 plaatsen.

 • Werkwijze OTL
 • Subsidies en projectondersteuning vandaag
   

Tussenfase

In januari 2012 werd de erkenning uitgebreid:

 • Multifunctioneel Centrum OTL Jeugd (MFC): 20 plaatsen
 • Rechtstreeks toegankelijke hulp OTL Volwassenen (RTH): 10 plaatsen
 • OTL Groepspraktijk: toename vraag en aanbod

Door de uitbreiding van de activiteiten voldoet de huidige locatie niet meer, en verhuizen we op 1 augustus 2013 naar de nieuwe locatie in Herent (Schoolstraat 20).
 

Toekomstvisie

 • Multifunctioneel Centrum voor de groep Niet-aangeboren hersenletsel (NAH): verdere uitbreiding
 • Realisatie van een verblijfscentrum
 • Uitbreiding naar andere doelgroepen (hoogsensitiviteit, eetstoornis, autisme spectrum stoornis, …)
 • OTL Groepspraktijk: verdere specialisatie en ontwikkeling van knowhow in functie van de nieuwe doelgroepen
 • Organisatie van een sociale campus waarbinnen de verschillende takken worden ondergebracht, met een voltijds coördinator in dienstverband en extra begeleiders.
   
   
   

 

Contacteer OTL Invest

Voor meer info :
Annemie Schueremans 0473/940 349
Cathérine Verbeke 0475/27 55 27
Mia Fahy 0495/ 494 420
Roseline Supply 0475/475 033
 

OTL Invest cvba

Schoolstraat 20
B-3020 Herent

www.otl-invest.be

016/ 23 69 96