Opgelet!

Met deze link verlaat je de site.
Dit onderdeel bevindt zich op :
www.opentherapeuticum.be

Financieel plan

Realisatie tussenfase: wat is er nodig?

 • Oprichting coöperatieve vennootschap OTL Invest
 • Investeringen om het gebouw aan te kopen en de verbouwingswerken uit te voeren
 • Fonds wordt aangelegd door de investeerders:
  • Inbreng van € 100.000
  • Looptijd 10 jaar
   Waarvan kapitaal € 50.000 en converteerbare obligatielening van €50.000 aan een rente van 4% bruto.
    
 • Obligatielening:
  • Kan in de eerste 3 jaar niet vervroegd opgevraagd worden
  • Vanaf 4e jaar wel, rekening houdend met opzegtermijn van 6 maanden aan een rente van 3% bruto
  • Bij vervreemding is er een optie voor andere obligatiehouders
 • Kapitaal:
  • Kan in de eerste 3 jaar niet vervroegd opgevraagd worden.
  • Vanaf 4e jaar wel, rekening houdend met opzegtermijn van 6 maanden
 • Coöperatieve vennootschap verhuurt het gebouw
   

Potentieel bij het verlaten van de site

 • Verkopen as such (985m² in woonzone volgens gewestplan)
 • Verhuren voor commerciële doeleinden, bv. Groepspraktijk, vormingscentrum,… (1000m² vloeroppervlakte)
 • Ombouwen tot kamers voor OTL-doelgroepen en deze verhuren (huidige verbouwingsstructuren zijn flexibel en hypothekeren deze visie niet)
 • Bestaand gebouw afbreken en appartementen bouwen (masterplan reeds gemaakt)

 

Contacteer OTL Invest

Voor meer info :
Annemie Schueremans 0473/940 349
Cathérine Verbeke 0475/27 55 27
Mia Fahy 0495/ 494 420
Roseline Supply 0475/475 033
 

OTL Invest cvba

Schoolstraat 20
B-3020 Herent

www.otl-invest.be

016/ 23 69 96